Sport

Drenthe beweegt houdt zich veel specifieker dan afgelopen 10 jaar, bezig met:

  • Bovenlokale en onderscheidende sport en beweegevenementen (relatie met Regiopromotie). Het Kenniscentrum Events is de bepalende speler; het gaat hier met name om extra ambitie in aanvulling op.
  • Bovenlokale sport en beweegaccommodaties
  • Topsport- en talentontwikkeling

De mate waarop er tijd besteed wordt aan deze thema’s is afhankelijk van keuzes door overheden (op basis van het plan vanuit Drenthe beweegt dat in samenwerking met overheden wordt ontwikkeld). In deze drie gevallen speelt provincie Drenthe een belangrijke rol. Minimale inzet is het zijn van contactpersoon (buiten de overheden).

Op de drie deelthema’s geldt, in min of meerdere mate dat er beleid is, dat er vooral lokaal beleid is, maar dat er geen ‘top’ op dit beleid is geformuleerd. Er komen kansen langs, maar die worden ad hoc opgepakt. De komende vier jaar wordt er onderzocht of met structureel ‘top’beleid betere resultaten worden gehaald. Daarbij bedoelen we dat we beter kunnen sturen op de gewenste effecten. Drenthe beweegt organiseert dit proces. Dat betekent verbinden, planontwikkeling en komen met een voorstel.

De netwerken verschillende per deelthema:

  • Evenementen – KSc Evenementen, provincie, organisatoren, sportraad NL
  • Accommodaties – Provincie, gemeente, sportbonden, TT, FC Emmen, Wielercentrum – denk ook aan ‘de grootste groenste sportaccommodatie; dus terreinbeheerders –
  • Topsport- en Talentontwikkeling – Topsport Noord, Sportclub Drenthe, topclubs
Activiteiten

Nationale Sportweek Drenthe

Met de titel Drenthe Community of Sport 2019 hebben we ons ten doel gesteld ieder jaar een Drenste Host City …

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist
Hans Derks
Programmamanager Drenthe beweegt

Introtekst