Procesbegeleiding nieuwe organisatievorm Fiets4Daagse Emmen

Op weg naar een nieuwe organisatievorm voor de Fiets4Daagse in Emmen

Begin 2021 kwam de gemeente Emmen met de vraag of SportDrenthe hen kon ondersteunen in de opzet van een nieuwe organisatievorm van de Fiets4daagse in Emmen. De gemeente Emmen wil graag de organisatie van dit evenement niet meer zelf doen en het evenement, net als bij de andere startplaatsen, beleggen bij een lokale organisatie. Naast het werken aan een nieuwe organisatievorm was het minstents zo belangrijk om zorg te dragen voor een succesvolle editie van de Fiets4Daagse Emmen in 2021! Ons team is aan de slag gegaan.

Nu een week voor aanvang van het evenement staat er een mooie editie, zij het door corona met de nodige aanpassingen, en belangrijk zijn er de nodige stappen gezet in de nieuwe organisatievorm. SC Angelslo zal de organisatie op zich nemen vanaf 2022 en draait dit jaar mee om lering te trekken, met de huidige vrijwilligers kennis te maken en een start te maken met het bouwen aan een team waarin  een mix van bestaande vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers de organisatie op zich zal nemen. Eveneens is er gewerkt aan het vastleggen van rollen en taken en documentatie van belangrijke stukken zodat de organisatie voor 2022 straks goed opgepakt kan worden door de nieuwe organisatie.

Na de editie van 2021 wordt de verdere organisatie vormgegeven en begeleidt SportDrenthe dit proces totdat de nieuwe organisatievorm goed is geïmplementeerd.

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Mieke Zijl
Directeur-bestuurder

Sport is fantastisch om te doen en ik geloof in de kracht van sport. Om die reden heb ik van mijn grootste passie mijn werk kunnen maken. Sinds 2006 ben ik werkzaam bij SportDrenthe, dit in verschillende rollen en op verschillende thema’s (o.a. eveneme …