Natuur

Er wordt samen met Marketing Drenthe en de provincie scherper gemaakt wat Drenthe beweegt kan bijdragen aan de profilering van Drenthe met de focus op Natuur. Leidend principe is de formule N+B=G (of; Natuur + Bewegen = Gezond). Het sluit aan bij de kernambitie Gezonde omgeving (Sociale agenda en Samen gezond). De natuur en groen staan centraal, maar Drenthe beweegt richt zich op de combinatie met bewegen. Er is een overlap met de evenementenambitie onder Sport. Drenthe beweegt speelt de procesrol, verbinder maar ook inspirator en ontwikkelaar. Er wordt een nieuw programma ingevuld, waarbij de adviezen van experts Regiopromotie belangrijke raadgevers zijn.

Netwerk:
Belangrijke partners op dit thema zijn voor de natuurkant het IVN en kennislab BIOR (Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte). Terrein beherende organisaties, maar bv ook buurtsportcoaches zijn andere partners. Voor het economisch deel met name Marketing Drenthe. Ondernemers, JOGG-NL en overheden zijn andere partners. naast genoemde Marketing Drenthe, het kennislab BIOR (Beweegvriendelijke inrichting Openbare ru8imte), JOGG-NL, overheden en ondernemers.

Activiteiten

N + B = G

Natuur + Bewegen = Gezond Drenthe beweegt werkt mee aan een programma rondom optimaal bewegen in de natuur met inachtneming …

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist
Hans Derks
Programmamanager Drenthe beweegt

Introtekst