Infrastructuur

Het thema infrastructuur staat eigenlijk voor het middel ‘omgeving’ om gezonder (in breedste zin) te worden en meer te bewegen. Deze ontwikkeling is al ver gevorderd (denk aan het traditionele voorzieningenniveau) maar is ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte en de inrichting van het sport- en beweegfunctiehuis in beweging.

Drenthe beweegt wil dit thema blijvend agenderen, de ontwikkeling volgen en mogelijk begeleiden zodat er maximaal effect ontstaat. Daarin speelt Drenthe beweegt de rol van inspirator, verbinder en ontwikkelaar. Sport is geen spelbepalende factor op dit thema; dat zijn respectievelijk ruimtelijke inrichting en de werkgevers van de professionals in de sport.

Binnen het functiehuis in de sport speelt Drenthe beweegt nauwelijks een rol, maar de werkers in de sport spelen een belangrijke rol bij de realisatie van maatschappelijk effect met de inzet van sport en bewegen. Dit betekent dat de rol van Drenthe beweegt hier dienstverlenend is. Drenthe beweegt vult ook de positie in bij de Buurtsport Academy Noord (een noordelijk/ landelijk initiatief).

Activiteiten

Verbinden en coachen BSC’s

Drenthe beweegt houdt zich in dit opzicht vooral bezig met het verbinden en coachen van Buurtsportcoaches Drenthe (het huidige kernteam) …

Buurtsportcoach Academy Noord

In het kader van een leven lang leren bieden wij scholing en bijscholing aan via de Buurtsportcoach Academy Noord. Een …

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist
Hans Derks
Programmamanager Drenthe beweegt

Introtekst