Verbinden en coachen BSC’s

Drenthe beweegt houdt zich in dit opzicht vooral bezig met het verbinden en coachen van Buurtsportcoaches Drenthe (het huidige kernteam) op basis van hun eigen plannen. We werken continu aan deskundigheidsontwikkeling op maat. Zowel voor Buurtsportcoaches als andere professionals in de sport. Hierbij is speciale aandacht voor aansluiting op andere domeinen en wordt er intensief samengewerkt met Buurtsport Academy Noord en de sportopleidingen.

We doen dit in nauwe samenwerking met het team Infrastructuur, thema werkers in de sport.

Bel mij terug over dit onderwerp

De specialist,,

Hans Derks
Programmamanager Drenthe beweegt

Introtekst