Doe jij mee?

Het belang van sport en bewegen duidelijker dan ooit! Doe jij mee?

‘Corona fungeert vooral als katalysator en vergrootglas van bestaande opgaven.’, is de belangrijkste conclusie uit een rapport van VDG en Provincie Drenthe. De Drentse samenleving laat veerkracht zien bij herstel na corona crisis. Maar de uitdagingen die er lagen voor de corona crisis zijn er nog steeds, ze liggen nu onder het vergrootglas. Op het vlak van sport en bewegen is dit niet anders. We zien de sportdeelname voorzichtig weer aantrekken, maar de cijfers laten zien dat we nog lang niet zitten op het niveau van voor de crisis. Het belang van sport en bewegen is duidelijker dan ooit. De uitdagingen die er liggen om meer inwoners aan het sporten of bewegen te krijgen is groter dan ooit.

Naar het nieuwsartikel

sport en bewegen voor iedereen

We zorgen voor vitale en duurzame verenigingen door ondersteuning te bieden op bestuurs- en beleidsniveau; voor hen die de weg naar de sport zelf kunnen vinden. We ondersteunen bij het creëren van aanbod voor specifieke doelgroepen; voor hen die moeite hebben om zelf de aansluiting te vinden. We zetten onze kennis en expertise in bij bestaande projecten en samenwerkingsverbanden; voor hen die met deze specifieke projecten en intervisies een stap in de goede richting doen. We adviseren bij de ideale inrichting van de buitenruimte die stimuleert om te bewegen; voor iedereen die op zijn eigen manier wil bewegen. We helpen bij evenementen organisatie op organisatorisch vlak en zetten side events op om maatschappelijk impact te creëren; voor een sportief Drenthe. 

Kijk bij onze teams voor de specifieke projecten en diensten.

doe jij mee?

lokale Sportakkoorden

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten: Sport Verenigt Nederland. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen, in alle levensfases, met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit te realiseren zijn er ook in de Drentse gemeenten inmiddels afspraken gemaakt in lokale Sportakkoorden. In enkele gemeenten werd het zelfs een sport- en preventieakkoord. 

Kansen voor verenigingen in de sportservicelijn en het lokaal sportakkoord

Voor het realiseren van de ambities uit de akkoorden heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld, deze zijn aan te vragen via de lokale werkgroepen sportakkoord. Daarnaast is er budget beschikbaar in de vorm van services uit de sportlijn, gefinancierd door NOC*NSF. Deze zijn bedoeld voor alle sport- en beweegaanbieders in de desbetreffende gemeente. Denk hierbij aan sportverenigingen, sportclubs en andere sportaanbieders. Deze aanvragen lopen via de adviseur lokale sport.

De toolkit

In de komende periode werken we aan een toolkit met communicatie materialen. Met deze middelen kun je laten zien dat jij meedoet! Denk bijvoorbeeld aan een digitale sticker voor op je website, posters en raamstickers in de stijl van de film.

Binnenkort meer. Wil je alvast je interesse kenbaar maken? Stuur een mail naar Sylvia Timmerman: [email protected].