Sport & Verenigingen

Vernieuwde sportopleidingen.nl

Op sportopleidingen.nl staan opleidingen van een zevental sportbonden (Badminton Nederland, KNBB, Nederlandse Handbalbond, Handboogsport Nederland, KNKV, KNLTB, KNGU, KNRB) en NOC*NSF Academie voor Sportkader. Ook opleidingen van organisaties als Start2Move en Xoet zijn te vinden op het platform.

Speciale jubileumkrant SportDrenthe

In het kader van ons 50 jarig jubileum zal in de eerste week november onze speciale jubileumkrant in heel Drenthe op de mat vallen. Wij zullen onze legacy laten zien en uiteraard alle jubileum activiteiten kenbaar maken. We trappen in ieder geval op 16 november af in de TT Hal met een groots jubileumfestival voor alle inwoners van Drenthe.

SportDrenthe partner in Naoberschap United van FC Emmen

16 juli j.l. tekende Hans de Lang (directeur-bestuurder SportDrenthe) de partnerovereenkomst met de Stichting Naoberschap United (NBU). Hiermee ondersteunen we de doelen van FC Emmen om juist voor de mensen in Drenthe die niet zo makkelijk mee doen, iets te betekenen.

Goed bezochte informatieavond over de AVG

Op 20 juni organiseerde SportDrenthe in het Wilhelminagebouw in Beilen een informatieavond over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei j.l. van kracht werd. Deze is ook van toepassing op alle sportverenigingen. Zo’n 70 vertegenwoordigers van sportverenigingen en evenementenorganisaties waren op deze avond aanwezig.

‘Drenthe Sport Duurzaam’ goed op koers

Het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ ligt halverwege de looptijd goed op koers. Inmiddels hebben zo’n 75 buitensportverenigingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gratis energiescan uit te laten voeren. Daarnaast zijn of worden er 52 verenigingen ondersteund in een vervolgtraject om hun verduurzamingsplannen uit te voeren.

Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten

Stop bewegingsarmoede onder kinderen, beweeg mee! Wij weten wat een leven lang bewegen en sporten doet voor je toekomst. Het helpt met je motorische ontwikkeling en tegelijkertijd om betere resultaten op school of in je werk te behalen. Als je fit bent, krijg je simpelweg meer voor elkaar.

Nieuwe privacy wetgeving ook gevolgen voor verenigingen

Voor 25 mei moet uw vereniging voldoen aan de AVG richtlijnen. Verenigingen kunnen gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool. U kunt zelf een gratis vouchercode aanvragen bij uw sportbond. Ga vervolgens naar avgverenigingen.nl en volg het stappenplan. SportDrenthe organiseert daarnaast voor bestuurders van verenigingen in Drenthe een informatie avond.