Sportakkoord koekange

Onderdeel van het sportakkoord gemeente De Wolden

Partners

Het Sportakkoord is opgedeeld in 2 delen: Ruinen & De Wijk en Ruinerwold, Koekange & Zuidwolde. Voor beide geldt dat ze tot stand zijn gekomen in samenwerking met veel verschillende partners vanuit zowel de sport-, onderwijs-, welzijns- en gezondheidsbranche.

contact

Uw naam als partner bij het sportakkoord of heeft u een vraag over een deel neem dan contact op met:

Ruinen, Koekange, Ruinerwold e.o. – Anique Hoorn:  a.hoorn@dewoldenhoogeveen.nl  – 0618527409

Zuidwolde, de Wijk e.o. – Komt nieuwe contactpersoon, voor vragen kunt u contact opnemen met Anique Hoorn.

UITVOERINGSBUDGET SPORTAKKOORD AANVRAGEN

Voor het realiseren van de ambities uit het sport- en beweeg akkoord kunt u direct een aanvraag indienen.

De 4 ambities zijn;

  1. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  2. Iedereen moet kunnen sporten
  3. Vitale sportaanbieders
  4. Gezonde en positieve omgeving

Vul hieronder het aanvraagformulier in, de kerngroep zal deze zo spoedig mogelijk behandelen. Voorwaarden verbonden aan het indienen van een aanvraag is dat de aanvraag moet passen binnen 1 van de 4 ambities.

SERVICES VOOR SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS IN de wolden

Voor het realiseren van de ambities uit dit akkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de ondersteuning van verenigingen een budget beschikbaar in de vorm van ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing.

Voor wie zijn de services?

De services zijn bedoeld voor alle sport- en beweegaanbieders in de gemeente De Wolden. Denk hierbij aan sportverenigingen, sportclubs en andere sportaanbieders. 

Bekijk hier voorbeelden van beschikbare services

Bekijk de algemene brochure Van lokaal Sportakkoord naar actie, in samenwerking met jouw club of bekijk het stappenplan voor sportclubs hoe kan mijn sportclub ondersteuning aanvragen

Vul hier het aanvraagformulier in

Direct aanmelden

Ik wil graag ons projectidee indienen: Aanvraag Sportakkoord Koekange


1. Samenvatting

2. Bijdrage aan het sportakkoord Ruinerwold

3. Doelstellingen en doelgroep(en)

4. Plan van aanpak

5. Resultaten

Na afloop van het project/afronding van het initiatief stuurt u een kort verslag in woord en beeld naar de kerngroep via a.hoorn@dewoldenhoogeveen.nl

6. Financiën

Beschrijf gedetailleerd waar het budget voor ingezet wordt, denk aan de aanschaf van materialen (aantal en prijs), huur van faciliteiten (uren en tarief), inzet van professionals (uren en tarief (let op: vergoeding professionals maximaal 25 euro per uur) of andere kosten. Geef ook aan hoe je het initiatief wil bekostigen. Zijn er andere partijen die willen bijdragen in de bekostiging door het leveren van geld, materialen of tijdsinzet, benoem deze dan.

7. Betrokkenen

8. Verzoek aan stuurgroep

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag?

De kerngroep neemt de aanvraag in behandeling en koppelt de reactie op de aanvraag aan u terug. De kerngroep bestaat uit Herman Reuvers, Annemiek Echten en  Anique Hoorn.