WhoZnext is de jeugdparticipatiecampagne in de sport. De campagne WhoZnext wil dat jongeren tussen de 14 en 18 jaar niet alleen meer gaan sporten, maar dat ze ook actief betrokken worden bij de opzet en uitvoering van sportactiviteiten.

Als jongeren meer invloed hebben op het sportaanbod, sluit het beter aan bij hun wensen en is de kans dat ze ‘afhaken’ kleiner. Jongeren worden daarom uitgedaagd hun sportideeën om te zetten in daden en krijgen hierbij ondersteuning van een volwassen persoon, die de rol van coach en adviseur vervult. Voor deze coaches en adviseurs heeft WhoZnext een training ontwikkeld. Aan het eind van deze training zijn ze dan in staat de initiatieven op een goede wijze te ondersteunen.

Medewerker: Suzan Pieters
Email: spieters@sportdrenthe.nl

Mail mij