Leerkrachten in het primair onderwijs worden elk jaar bijgeschoold in de verschillende vakken. Alleen het vak bewegingsonderwijs kent deze bijscholing voor groepsleerkrachten niet. Dit heeft tot gevolg dat docenten die jaren geleden afgestudeerd zijn nog steeds lesgeven met de kennis van toen. Maar ook het bewegingsonderwijs is met z’n tijd meegegaan en kent andere en modernere vormen van bewegen.

Leerkrachten in het basisonderwijs hebben een achterstand opgelopen aan kennis, kunde en vaardigheden die dit vak met zich meebrengt. De jeugd in het basisonderwijs wordt minder gestimuleerd deel te nemen aan het sportaanbod in de buurt, doordat het onderwijs in veel situaties niet aansluit bij het sportaanbod in de buurt.

Een vakleerkracht bewegingsonderwijs, ook wel de vliegende vakleerkracht genoemd, komt gedurende een bepaalde periode de gymnastieklessen op school verzorgen. Daarnaast wordt er in samenwerking met de groeps-leerkrachten van deze school een plan opgezet zodat een doorlopende leerlijn en een breed sportaanbod in de lessen ontstaan.

Medewerker: Suzan Pieters
Email: spieters@sportdrenthe.nl

Mail mij