Overgewicht is een ernstig probleem, zowel landelijk als in Drenthe, en dit wordt zichtbaar in ziekte- en sterftestatistieken. De gevolgen zijn op de korte (voor volwassenen van middelbare leeftijd) en op de lange(re) termijn ernstig; volksziekten, zoals hart en vaatziekten, suikerziekte (diabetes), kanker en gewrichtsaandoeningen zijn veelal een uitvloeisel van overgewicht. Het probleem is omvangrijk en snel groeiend, met ongunstige trends vooral bij jongeren en laaggeschoolden.

Vet, Cool, Gezond is een interventie die zich richt op bevordering van een gezonde leefstijl. Naast bewustwording van gezondheid en gezond bewegen is een belangrijk thema: “het aanpassen door jeugdigen en hun ouders of verzorgers van eventueel ongezond voeding- en leefgedrag waardoor overgewicht afneemt”. Het is gewenst dat de ouders van de basisschoolleerlingen hierbij nadrukkelijk zelf ook worden betrokken mede gezien de kans van slagen en het structureel maken van dergelijke activiteiten.

Een sportconsulent van SportDrenthe informeert en werft de geïnteresseerde basisscholen en verzorgt de gastlessen met een lespakket dat wordt uitgevoerd in de groepen 6-7 en 8 van het basisonderwijs. Het lespakket bestaat uit twee delen. Deel 1 bestaat uit twee gastlessen, een week na elkaar, gericht op voorlichting en bewustwording van een gezond leefgedrag. Dit gebeurt door voorlichting voor de klas en het maken van opdrachten uit het Vet Cool Gezond werkboek. Deel 2 bestaat uit het bijhouden van het eet- en beweegdagboek. Een week lang, tussen beide gastlessen, houden alle leerlingen het eet- en beweeggedrag bij aan de hand van het dagboek. Hierdoor wordt voor ieder kind inzichtelijk of het een gezond of ongezond leefgedrag heeft. De gastlessen en het eet- en beweegdagboek samen geven de leerlingen een grote hoeveelheid kennis op het gebied van een gezond leefgedrag en maken hen er van bewust hoe zij op dit gebied “scoren” en hoe zij dit in de praktijk toe kunnen passen. Ook maakt het inzichtelijk welke kinderen een risicovol leefgedrag hebben. Deze kinderen worden zodoende “gescout” en stromen (indien beschikbaar) door naar het follow-up traject.

Medewerker: Britt Tjalma
Email: btjalma@sportdrenthe.nl

Mail mij