De stichting Positief Coachen is een initiatief van onder andere wetenschapper Jacques van Rossum van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het programma Positief Coachen start met de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’. Deze voorstelling over het geheim van succes in de sport wordt gespeeld door communicatiedeskundige en acteur Ewald van Kouwen. Tijdens de voorstelling wordt het verhaal van positief coachen in een aantrekkelijke vorm overgedragen naar het brede publiek, waarbij trainers, coaches en begeleiders van jeugdelftallen, maar ook ouders worden geconfronteerd met hun gedrag langs de lijn.

Vervolg
Na de theatervoorstelling zijn er velen die worden gegrepen door het verhaal en er meer mee willen doen. Er kan dan een beroep worden gedaan op het vervolgprogramma Positief Coachen, dat zich afspeelt binnen de vereniging. Dit programma is met name bedoeld voor trainers en coaches en is er op gericht om jeugdsporters zo effectief mogelijk te begeleiden. Maar daarnaast komen in zes avondsessies ook het bestuur en de ouders aan bod.

De methode Positief Coachen leidt aantoonbaar tot een betere ontwikkeling, en dus betere prestaties van de sporters. Als bijeffect leidt het tot minder drop-outs onder pubers en meer vrijwilligers binnen de vereniging. Positief Coachen heeft ook een versie van haar theatervoorstelling speciaal voor ouders.

Voorwaarden vervolgprogramma
Aan deelname aan het vervolgprogramma Positief Coachen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden heeft betrekking op de daadwerkelijke betrokkenheid en gemotiveerdheid van de deelnemers. Daarnaast moet de vereniging rekening houden met een eigen (financiële) bijdrage. Getracht wordt om deze zo laag mogelijk te houden. Dit is mogelijk door betrokkenheid van externe financiers, waaronder – vaak – de eigen gemeente.

Kijk voor meer informatie ook op positiefcoachen.nl

Medewerker: Anne Prins
Email: aprins@sportdrenthe.nl

Mail mij