Sociaal Vitaal is een programma voor zelfstandig wonende ouderen van 60 tot 85 jaar, veelal met laag opleiding en/of inkomen, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om met veroudering om te gaan. Het doel is het bevorderen van het ‘gezond ouder’ worden. De nadruk ligt op het bevorderen van de fysieke conditie, het ontwikkelen van veerkracht om de gevolgen van veroudering op te kunnen vangen en op het kunnen beschikken over sociale vaardigheden om sociale contacten te kunnen leggen.

Sociaal Vitaal is onderscheidend door:

  • Zich specifiek te richten op sportief niet actieve senioren (55-85 jaar)
  • Laagdrempelig groepsprogramma
  • Veiligheidstrainingen gericht op verbeteren zelfvertrouwen en verminderen eenzaamheidklachten
  • Wordt in eigen buurt of wijk aangeboden

Het programma bestaat uit een combinatie van een veelzijdig beweegprogramma in de eigen wijk, een weerbaarheidstraining met de nadruk op het leren omgaan met angst, het krijgen van zelfvertrouwen, aangeven van grenzen en grip krijgen op emoties en gedrag, een sociale vaardigheidstraining waarin de nadruk ligt op het vergroten van het inzicht in sociale interacties en het verbeteren van sociale vaardigheden en voorlichting over gezondheids- en sociale thema’s afgestemd op de interesse van de deelnemers.

Medewerker: Esther Witte
Email: ewitte@sportdrenthe.nl

Mail mij