Wat is Natuursprong?

Natuursprong is een speel- en beweegprogramma voor kinderen van 4-12 jaar , in en met de natuur. Het programma kent geschikte activiteiten voor elke leeftijdsgroep, zowel voor kinderen die voor het eerst met de natuur in aanraking komen, als voor kinderen die in het groen zijn opgegroeid. Een spelbegeleider begeleidt de kinderen gedurende 1,5 tot 2 uur en er is ook tijd voor vrij spel.
Dit programma kan onder schooltijd dienen ter ondersteuning van het sport- en beweegonderwijs. Je kan het ook inzetten voor wereldoriëntatie of een natuurles. Verder is Natuursprong ideaal voor een schoolreisje. In de georganiseerde vrije tijd kun je Natuursprong inzetten bij BSO activiteiten, wijk- of buurtwerk of een outdoormiddag.
Op een actieve manier brengen de activiteiten van Natuursprong de kinderen in contact met de natuur, waar ze uitgedaagd worden om lekker te bewegen. Maar ook te fantaseren, voelen, ervaren en verwonderen. Het gaat bij Natuursprong niet om de prestatie, maar om het plezier, de beweging en de beleving. Natuursprong wil kinderen boven alles een positieve natuurervaring geven.

Waar en wanneer kun je Natuursprong doen?

Bij Natuursprong wordt bij de activiteiten zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het ‘natuurlijk spelmateriaal’ in de omgeving. Denk aan losse takken, bladeren, boomstammen en stenen. Daarom vinden de Natuursprong activiteiten altijd in het groen plaats, zoals het wijkgroen, een stadspark, een veld of een bos. Natuurterreinen zoals de speelbossen van Staatsbosbeheer zijn hier uitermate geschikt voor (www.staatsbosbeheer.nl/speelbossen). Het programma van Natuursprong is geschikt voor het hele buitenspelseizoen, dat wil zeggen van begin maart tot en met de herfstvakantie.

Trainingsprogramma

SportDrenthe verzorgt een trainingsprogramma van ongeveer 3 dagdelen (± 14 uur) om Natuursprongbegeleiders (zij die met de kinderen gaan werken) op te leiden. De training kan in overleg echter ook op maat worden aangeboden. Aan de trainingen kan een groep van minimaal 10 tot maximaal 20 personen meedoen. De lokale organisatie zorgt voor de locatie. De cursus is voor een deel buiten.
Het programma omvat: een opbouw in beweeg- & natuuractiviteiten, een opbouw in leren lesgeven, het inzetten van trainersvaardigheden en werkvormen voor deelnemers, verwerking van de theorie in de praktijk, een onderdeel programmeren.

Kosten

De kosten voor een volledige cursus bedragen € 275,- per deelnemer. Dit is inclusief een uitgebreide cursusmap voor iedere deelnemer. Aan het einde van de cursus ontvangen alle cursisten een certificaat.

Medewerker: Alida Pasveer
Email: apasveer@sportdrenthe.nl

Mail mij