Klas op Wielen is een voorlichtingsproject voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen. Ook kunnen middelbare scholen een aanvraag doen. Een ervaringsdeskundige met een lichamelijke handicap laat in de klas zien hoe het is om te leven en te sporten met een beperking. De clinic bestaat uit een theoriegedeelte in de klas en een praktijkgedeelte in de gymzaal. De kinderen krijgen zo een beter beeld van hoe het is om te leven en sporten met een lichamelijke beperking.

Vragen
“Kun je nog wel lopen?”, “Doe je zelf boodschappen?”, “ Hoe gaat dat met douchen?”. “ Wat kun jij met sporten?”. Dat zijn vragen die zonder schaamte en regelmatig gesteld worden aan onze ervaren docenten. De kinderen krijgen inzicht in het leven van iemand in een rolstoel of met een beenprothese.

Praktijk
Daarnaast gaan ze met de docent zelf ervaren in 12 rolstoelen hoe het is om te rijden in een rolstoel in de gymzaal, hoe je een bocht moet maken en hoe je over een drempel moet komen. Meestal wordt het programma afgesloten met een partijtje rolstoelhockey of rolstoelbasketbal om het geleerde in de praktijk te brengen.

Waarom
Ruim 10% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking. Vaak zien we mensen met een beperking als zielig en niet volwaardig. Klas op Wielen biedt kinderen van basisscholen de mogelijkheid om kennis te maken en te ervaren dat mensen met een beperking juist niet zielig zijn en juist ook heel erg veel kunnen. Dat dwingt respect af en wederzijds begrip, zo blijkt uit de al vele gegeven clinics.

Naast het geven van clinics Klas op Wielen is het ook mogelijk om onze aanhanger met rolstoelen te huren of om een aangepaste clinic te geven voor volwassenen, zoals voor scholen en overige organisaties.

Algemene informatie en aanmelden
Wil je een clinic Klas op Wielen aanvragen, onze rolstoelen huren of aanvullende informatie, neem dan contact op met Hans Leutscher of ons secretariaat: info@sportdrenthe.nl of per telefoon 0528 – 233 775

Medewerker: Hans Leutscher
Email: hleutscher@sportdrenthe.nl

Mail mij