JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is de landelijke organisatie die zich inzet voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.
Geef de omgeving van jongeren opnieuw vorm. Maak gezonde keuzes weer normaal!

Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk is en wat normaal is. Dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl inhoudt. Onze jeugd groeit op in een zogenaamde obesogene samenleving; een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Van de voorbeelden die ze vanuit thuis meekrijgen tot de hobby’s van leeftijdsgenoten. Van welke producten in het oog springen in de supermarkt tot het aanbod in de schoolkantine. Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit hun hele leven de normaalste zaak van de wereld.

Alle Drentse gemeenten zijn JOGG-gemeente en gebruikt de JOGG-aanpak. Met deze aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren. In maart 2014 ondertekenden SportDrenthe, Vereniging Drentse Gemeenten, GGD Drenthe en de stichting Jongeren op Gezond Gewicht en alle 12 de Drentse gemeenten de overeenkomst JOGG-Drenthe 2.0. Hiermee onderschrijft Drenthe op provinciaal niveau te willen werken aan jongeren op gezond gewicht. Inmiddels is JOGG Drenthe in de 3e fase beland en hebben de Drentse gemeenten de overeenkomst verlengt tot 2019. JOGG Drenthe maakt deel uit van Drenthe gezond, waar naast JOGG de programma’s Gezond in… en Kans voor de Veenkoloniën samen komen. Iedere Drentse gemeente heeft een JOGG-regisseur die uitvoering geeft aan de JOGG-doelstellingen en samenwerkt met lokale partijen als scholen, de GGD en het CJG.

Kijk om de website van JOGG-Nederland voor campagnes en actuele projecten.

Medewerker: Dorien van de Kant
Email: dvandekant@sportdrenthe.nl

Mail mij