GALM is oorspronkelijk ontwikkeld als een bewegingsstimuleringsmethode om ouderen die onvoldoende lichamelijk actief zijn te activeren om meer te gaan bewegen. Het voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen hebben we daarbij als uitgangspunt genomen (deze norm is altijd in beweging). GALM is een veelzijdig programma dat in 1995 en 1996 is ontwikkeld en waarin het lichamelijk activeren van ouderen centraal staat. Inmiddels zijn nieuwe beweegmethoden voortgekomen uit GALM die allen vallen onder 1 noemer.

GALM is onderscheidend door:

  • Specifiek gericht op sportief niet actieve senioren (55-65 jaar)
  • Aan te haken bij de wensen van de doelgroep
  • De deelnemers langdurig te begeleiden en te stimuleren
  • Het (her)winnen van plezier in sportieve activiteit centraal te stellen

Het programma bestaat uit een combinatie van recreatief bewegen, zoals wandelen en fietsen, en georganiseerde lessen.

Medewerker: Esther Witte
Email: ewitte@sportdrenthe.nl

Mail mij