Wat komt er allemaal kijken bij een goed financieel beheer van een (sport-)vereniging? Tijdens deze bijeenkomst passeren onder andere de volgende aspecten de revue:

• De zin van een goede administratie.
• Hoe maak je een begroting?
• Het belang van een sluitende begroting.
• Het belang van een taakstellende begroting.
• Het opmaken van de jaarrekening.
• De waarde van een goede kascontrole.
• Wie maakt de conceptbegroting en wie is verantwoordelijk?
• Financiën in relatie tot het jaarplan.
• De meerjarenbegroting.
• De sportvereniging en de belastingdienst (omzetbelasting, loonbelasting, etc.).
• De sportvereniging als werkgever, etc.

Medewerker: Paul van Dijk
Email: pjvandijk@sportdrenthe.nl

Mail mij