Door te weinig bewegen, in combinatie met een verkeerd voedingspatroon, treedt bij steeds meer kinderen vanaf drie jaar overgewicht op. In de eerste drie levensjaren wordt hiervoor de basis al gelegd. Overgewicht is volksziekte nummer een aan het worden. Meer dan driekwart van de dikke kinderen wordt een dikke volwassene. Afvallen lukt bijna nooit. Voorkomen is beter dan ‘genezen’!

Ook worden er steeds meer jonge kinderen gesignaleerd met een bewegingsachterstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat kinderen later gaan lopen, houterig bewegen of vaker vallen.

Onhandig of (te) dik zijn heeft voor een kind vaak vergaande gevolgen. Het mag niet mee doen met spelletjes, want het valt zo vaak. Tikkertje kan het niet, want het is altijd zo langzaam. Onzekerheid, alleen moeten spelen en gepest worden. Allemaal zaken die voor een kind heel erg vervelend zijn. Bewegen heeft een positieve invloed op het tegengaan van overgewicht en bewegingsachterstand.

Voor (jonge) kinderen is spelenderwijs bewegen dan ook heel belangrijk. Niet alleen om dagelijkse dingen uit te voeren, zoals kruipen, lopen, zelf eten of op een stoel klimmen, maar met name voor de totale ontwikkeling van het jonge kind.

De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt al gelegd in de eerste zes maanden. Door veel en gevarieerd te bewegen leert een kind vele bewegingen onder de knie te krijgen.

Bewegen is echter ook belangrijk bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts alleen door zich deze bewegend eigen te maken.

Door mee te doen aan bewegingsspelletjes legt een kind contact met leeftijdsgenootjes. Ze leren samen spelen, maar ook ruzie maken en teleurstellingen verwerken. Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Zij hebben relatief minder kans op ongevallen en zullen bij ziekte ook sneller herstellen. Ook zijn zij mentaal sterker. Al met al lopen ze minder gezondheidsrisico’s.

Kinderen hebben plezier in bewegen en bewegen, normaal gesproken, vanuit zichzelf de hele dag. Helaas wordt het kinderen in de huidige maatschappij steeds moeilijker gemaakt om te bewegen. Oorzaken voor het minder bewegen, zijn onder andere:
– Kinderen worden vaker vervoerd met de auto en in de wandelwagen;
– Er is steeds minder veilige speelruimte (waaronder vrije natuur) in de bebouwde omgeving;
– Kinderen spelen steeds minder buiten;
– Televisie kijken en de opkomst van de computer werkt stilzitten in de hand;
– Door tijdgebrek (van ouders) hebben kinderen minder tijd om (buiten) te spelen;
– Er is bij veel mensen te weinig kennis over het belang van bewegen.

Het is dan ook belangrijk jonge kinderen veel te laten bewegen, spelen en ontdekken.

Cursus

Beweegplezier vanaf 4 is een cursus voor groepsleiding van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, naschoolse opvang en andere professionals die met kinderen van 4 tot 12 jaar werken. In de cursus leren deelnemers om speels beweegaanbod aan te bieden, dat op de juiste leeftijd is afgestemd. Er wordt op praktische wijze aandacht besteed aan: het plezier in bewegen, de verschillende organisatievormen, de manier van speluitleg, de materiaalkeuze en de motorische ontwikkeling van het kind.

Maar dat is niet het enige waar het om gaat. De training geeft u zoveel inzicht in spelen en bewegen dat u vanuit uw eigen fantasie varianten en nieuwe originele activiteiten kunt bedenken. U krijgt handvatten voor het doen en zelf bedenken van geschikte, uitdagende en verantwoorde spel- en beweegactiviteiten, aangepast aan de groep kinderen waarmee u werkt of gaat werken. De volgende thema’s zijn verwerkt in de cursus Beweegplezier vanaf 4:
– Spelbeleving
– Speluitleg en spelanalyse
– Estafettes
– Thematisch werken
– Buiten spelen
– Gezelschapsspelen
– Lijf aan lijf spelen
– Spelen met andersoortig materiaal
– Grote organisatievormen
– Aan de slag met sporten in de BSO
– Tuimelen, vallen en opstaan (optie)
– Eetplezier (minimodule, optie)

Voordelen
De cursus heeft een speciaal op bewegen gericht programma voor begeleiders. Kinderen krijgen en houden plezier in bewegen. Opvangorganisaties kunnen zich profileren met een afgestemd beweegaanbod en de opvang hiermee extra aantrekkelijk maken. Ouders krijgen een stimulans om meer te bewegen met hun kinderen.

Aanpak
SportDrenthe levert een docent voor training aan de groepsleiding. Meestal wordt er uit gegaan van vier bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur. Daarnaast krijgen de cursisten huiswerkopdrachten mee. De training kan in overleg echter ook op maat worden aangeboden. Aan de trainingen kan een groep van minimaal 10 tot maximaal 20 personen meedoen. De kinderopvang organisatie zorgt voor de locatie.

Kosten
De kosten voor een volledige cursus bedragen € 275,- per deelnemer. Dit is inclusief een uitgebreide cursusmap voor iedere deelnemer. Aan het einde van de cursus ontvangen alle cursisten een certificaat.

Extra aantrekkelijk maakt het dat u een subsidie voor de cursus kunt krijgen bij Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). BKK geeft een impuls aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit van het personeel en de opleidingen in de kinderopvang door middel van scholingsbudgetten. Voor meer informatie over BKK kunt u kijken op www.stichtingbkk.nl.

Workshop
SportDrenthe kan op locatie ook een workshop of ouderavond verzorgen met een thema naar keuze. De kosten voor een workshop of ouderavond van twee uur bedragen ongeveer € 300,- exclusief reiskosten.

Medewerker: Suzan Pieters
Email: spieters@sportdrenthe.nl

Mail mij