Het belang van spelenderwijs bewegen

Televisie kijken, computerspelletjes spelen, ‘wandelen’ in de wandelwagen. Jonge kinderen bewegen tegenwoordig steeds minder.
Jonge kinderen bewegen tegenwoordig steeds minder. Eén op de zeven kinderen is te dik. Door te weinig beweging, in combinatie met een verkeerd voedingspatroon, treedt bij steeds meer kinderen overgewicht op. In de eerste drie levensjaren wordt hiervoor de basis gelegd. Daarnaast worden er steeds meer jonge kinderen gesignaleerd met een bewegingsachterstand. Kinderen gaan later lopen, houterig bewegen of vaker vallen. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt gelegd in de eerste zes maanden. Naast de basis voor een goede motoriek is bewegen ook belangrijk voor het sociaal en cognitief leren.

Groepsleiding van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang kan de kinderen begeleiden in hun bewegingsontwikkeling. Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende kennis en vaardigheden aanwezig zijn om aantrekkelijke beweegactiviteiten aan te bieden. De cursus Beweegkriebels (0-4 jaar) en Beweegplezier (4-12 jaar) biedt de mogelijkheid kennis, vaardigheden en ideeën op te doen om aantrekkelijke beweegactiviteiten te bedenken en uit te voeren. SportDrenthe verzorgt deze cursus voor de pedagogisch medewerkers.

In de cursus wordt naast het uitbreiden van kennis en vaardigheden veel aandacht besteed aan praktische werkvormen uit Beweegkriebels en Beweegplezier. De pedagogisch medewerkers leren hoe ze op een eenvoudige manier met allerlei materialen zonder extra kosten beweegactiviteiten kunnen aanbieden bij hun kinderopvangorganisatie. De beweegactiviteiten worden zo georganiseerd dat ze makkelijk zijn in te passen in zowel de reguliere taken als in de speelruimte van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang.
Daarnaast kan SportDrenthe een workshop of ouderavond aanbieden. In overleg wordt bepaald welke onderwerpen leerzaam en leuk zijn voor de pedagisch medewerkers of ouders. Deze workshop of ouderavond wordt op maat aangeboden.

Aanpak

SportDrenthe levert een docent voor training aan de groepsleiding. Meestal wordt er uit gegaan van vier bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur en een zelf georganiseerde ouderavond. Daarnaast krijgen de cursisten huiswerkopdrachten mee. De training kan in overleg echter ook op maat worden aangeboden. Aan de trainingen kan een groep van minimaal 10 tot maximaal 20 personen meedoen. De kinderopvang organisatie zorgt voor de locatie.

Kosten

De kosten voor een volledige cursus bedragen € 275,- per deelnemer. Dit is inclusief een uitgebreide cursusmap voor iedere deelnemer. Aan het einde van de cursus ontvangen alle cursisten een certificaat.

Medewerker: Alida Pasveer
Email: apasveer@sportdrenthe.nl

Mail mij