Kansen voor sport- en beweegaanbieders in het sportakkoord

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten: Sport Verenigt Nederland. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen, in alle levensfases, met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit te realiseren zijn er ook in de Drentse gemeenten inmiddels afspraken gemaakt in lokale Sportakkoorden. In enkele gemeenten werd het zelfs een sport- en preventieakkoord. 

Kansen voor verenigingen in de sportservicelijn en het lokaal sportakkoord

Voor het realiseren van de ambities uit de akkoorden heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld, deze zijn aan te vragen via de lokale werkgroepen sportakkoord. Daarnaast is er budget beschikbaar in de vorm van services uit de sportlijn, gefinancierd door NOC*NSF. Deze zijn bedoeld voor alle sport- en beweegaanbieders in de desbetreffende gemeente. Denk hierbij aan sportverenigingen, sportclubs en andere sportaanbieders. Deze aanvragen lopen via de adviseur lokale sport.

Services uit de sportlijn

De services in de sportlijn zijn gericht op ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing van verenigingen en sportaanbieders.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden van services uitgewerkt. Uiteraard is er veel meer mogelijk, voor advies op maat en het aanvragen van services kunt u contact opnemen met de adviseur lokale sport.

  • Voor de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Borger-Odoorn, Aa en Hunze,  Noordenveld en Tynaarlo kunt u contact opnemen met Anne Prins: [email protected].
  • Voor de gemeenten Meppel, Westerveld en Emmen kunt u contact opnemen met Mark Altena: [email protected].
  • Voor de gemeenten Assen, Coevorden en Hoogeveen kunt u contact opnemen met Ruud Schuurmans: [email protected].

Meer weten?

Bekijk de algemene brochure Van lokaal Sportakkoord naar actie, in samenwerking met jouw club of bekijk het stappenplan voor sportclubs hoe kan mijn sportclub ondersteuning aanvragen

Lokale sportakkoorden

Iedere gemeente heeft een werkgroep sportakkoord. De invulling van het sportakkoord en hoe verenigingen en sportaanbieders aanvragen voor het uitvoeringsbudget kunnen indienen is voor iedere gemeente anders. Hieronder de links naar de verschillende pagina’s waar de informatie te vinden is.

voorbeelden van services

 Verduurzaming Sportaccommodaties

Dit traject doorloopt de volgende stappen:
1. Uitvoeren energiescan inclusief opleveren rapportage
2. Matchen adviezen en wensen vanuit de club
3. Uitwerken plan van aanpak 95% CO2- reductie
4. Begeleiden bij offertetraject
5. Uitwerken business case inclusief financieel advies
6. Ondersteunen bij realisatie en monitoring

Inspiratiesessie aangepast sporten

Wil jij weten welke sportmogelijkheden er zijn voor mensen met een beperking? Hoe ontwikkelen we passend sport- en beweegaanbod en welke goede voorbeelden zijn er? Sport is gezond, fantastisch om te doen en brengt veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land zoveel mensen aan sport doen. De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft echter achter.


In deze workshop leer je welke activiteiten nodig zijn om een positieve bijdrage te leveren aan het sportplezier en de sportparticipatie van mensen met een beperking in Nederland te verhogen.

Opleiding Nijntje Beweegt

Het ‘Nijntje Beweegdiploma’ (erkende interventie van het Kenniscentrum Sport en Bewegen) geeft een motorisch fundament en legt zo de basis voor alle sporten. Het programma biedt een integrale aanpak, werkt met speciaal opgeleide Nijntje Beweegdiploma trainers.

Opleiding sporttechnisch kader

Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Je kunt je eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren!

Begeleidingstraject bestuurlijk kader

Heeft u ook te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving? Deze workshop is voor verenigingsbestuurders die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk u als bestuurder!”

Aanvraag Stimuleringsbudget Inclusief sporten en bewegen

Sport- en beweegaanbieders die hun aanbod willen vergroten, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen kunnen een stimuleringsbudget aanvragen. Inclusieve doelgroepen hebben te maken met belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. De sport- en beweegaanbieders vragen budget aan om bijvoorbeeld een nieuwe samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis of vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook valt te denken aan het verbeteren van het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusief sporten en bewegen.

Opleiding Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen begeleiders.

Leerdoelen:

  • De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
  • De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
  • De VCP kan reflecteren
  • De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
  • De VCP kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
  • De VCP is in staat mee te werken beleid uit te voeren

Succesvol Vrijwilligers Werven

Ken jij dat sprookje van die vereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft? Dat is geen sprookje. Het is echt geen wonder om vrijwilligers voor je vereniging te vinden/ houden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om te ontdekken hoe je hier als (totale) vereniging concreet invloed op hebt én om dat ook echt te verankeren in je vereniging. Tijdens deze cursus van 3 avonden krijgt u antwoord op deze vraag.

Workshop Nieuwe inkomsten genereren

Heeft uw vereniging meer sponsors nodig? Of heeft u met uw vereniging plannen voor aanpassing van uw complex en moet hier nog financiering nog geregeld worden? Dan is deze workshop precies wat u nodig heeft.