Sport- en beweegakkoord gemeente noordenveld

Hier vindt u informatie over het Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Noordenveld

partners

Het sport- en beweegakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met veel verschillende partners vanuit zowel de sport-, onderwijs-, welzijns- en gezondheidsbranche.

Uw naam als partner bij het sportakkoord Noordenveld? Neem contact op met Anne Prins, mail Anne.

Uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord aanvragen

Voor het realiseren van de ambities uit het sport- en beweeg akkoord kunt u hier een aanvraag indienen.

De 5 ambities zijn;

  1. Leefbaar en Inclusief
  2. Gezonde Leefstijl
  3. Vitale sportclubs
  4. Begeleiding maakt het verschil
  5. Lekker in je vel

Voor meer informatie en/of het indienen van een aanvraag kunt u een mail sturen naar Anne Prins: aprins@sportdrenthe.nl of vul onderstaand formulier in.

Bekijk de algemene brochure Van lokaal Sportakkoord naar actie, in samenwerking met jouw club of bekijk het stappenplan voor sportclubs hoe kan mijn sportclub ondersteuning aanvragen

Services voor sport- en beweegaanbieders in Noordenveld

Voor het realiseren van de ambities uit dit akkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de ondersteuning van verenigingen een budget beschikbaar in de vorm van ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing.

Voor wie zijn de services?

De services zijn bedoeld voor alle sport- en beweegaanbieders in de gemeente Noordenveld. Denk hierbij aan sportverenigingen, sportclubs en andere sportaanbieders. U kunt een service aanvragen door een mail te sturen naar Anne Prins, aprins@sportdrenthe.nl, hij beoordeelt de aanvraag en zet deze uit bij de aanbieder. U krijgt via hen bericht.

Bekijk hier voorbeelden van beschikbare services

Vul hier het aanvraagformulier in

Direct aanmelden

Ik wil graag ons projectidee indienen: Sportakkoord Noordenveld


1. Samenvatting

2. Bijdrage aan het sport- en beweegakkoord

3. Doelstellingen en doelgroep(en)

4. Plan van aanpak

5. Resultaten

Na afloop van het project/afronding van het initiatief stuurt u een kort verslag in woord en beeld naar de kerngroep t.a.v. Anne Prins. aprins@sportdrenthe.nl

6. Financiën

Beschrijf gedetailleerd waar het budget voor ingezet wordt, denk aan de aanschaf van materialen (aantal en prijs), huur van faciliteiten (uren en tarief), inzet van professionals (uren en tarief (let op: vergoeding professionals maximaal 25 euro per uur) of andere kosten. Geef ook aan hoe je het initiatief wil bekostigen. Zijn er andere partijen die willen bijdragen in de bekostiging door het leveren van geld, materialen of tijdsinzet, benoem deze dan.

7. Betrokkenen

8. Verzoek aan stuurgroep

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag?

De Adviseur Lokale Sport ontvangt alle aanvragen. De aanvraag wordt bekeken en beoordeeld door de kerngroep sport- en beweegakkoord Noordenveld. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden (of deels, of niet), dan zorgt de Adviseur Lokale Sport ervoor dat u bericht krijgt.

Good practices

Vanuit financiële middelen vanuit de sportlijn van het lokale sport en beweegakkoord hebben we al een aantal resultaten geboekt:

  • DSTV (Peize) heeft een aanvraag gedaan om de samenwerking in Peize met andere sportaanbieders te optimaliseren.
  • Vanuit middelen uit het uitvoeringsbudget is inmiddels ook het 1e project gestart: Het project ‘Alle kleuters in Noordenveld een ‘Nijntje Beweegdiploma’ is gestart in Norg. De bedoeling is dat dit in de gehele gemeente uitgevoerd gaat worden.

contact

voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Anne Prins.

Wij gebruiken het e-mailadres voor en bevestigingsmail. Mochten wij geen contact met je kunnen krijgen dan ontvang je daarover een e-mail.