SportDrenthe heeft in februari 2018 twee sportimpulsaanvragen geschreven die beide zijn toegewezen en tussen september 2018 en september 20120 uitgevoerd gaan worden.

De Sportimpuls is onderdeel van het VWS-beleidsprogramma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Het programma richt zich op het structureel in beweging brengen van mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten.

In de gemeente Noordenveld, in de wijk Bomenbuurt in Roden is de aanvraag voor B-Fit toegekend. B-Fit is een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Alle kinderen (maar met name de weinig actieve kinderen) uit de Bomenbuurt (en nabije omgeving) worden ervan bewust gemaakt dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn. Het programma van activiteiten (deels ook op het nieuw ontwikkelde beachveld in de wijk) is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het onderwijs.

In Emmercompascuum is de sportimpulsaanvraag Sportdorp toegekend. Met de methodiek Sportdorp; ‘Vitale kernen en buurten’ willen we de leefbaarheid in Emmercompascuum vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. Op basis van behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe
(sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden, zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Gezien de lage SES en lage sportparticipatie cijfers in Emmer-Compascuum is gekozen voor een specifieke doelgroep; inwoners van 5 tot 18 jaar. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Daarom wordt aangesloten bij de structuren van Emmercompascuum gezond. Met deze werkgroep is reeds de basis gelegd voor een succesvolle Sportdorp interventie, die deze samenwerking extra zal versterken en uitbreiden.

Deze twee initiatieven waren de laatste sportimpulsaanvragen, de regeling stopt per dit jaar. Vanuit het nieuwe sportakkoord zal er ongetwijfeld een vervolg komen op deze regeling, hoe deze er uit zal gaan zien is op dit moment nog niet bekend. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.