De wereld staat stil maar Drenthe beweegt…

Kijk hier

Sport &
Maatschappij

Meer informatie

Sport &
Economie

Meer informatie

Sport &
Evenementen

Meer informatie

Sport &
Beweegstimulering

Meer informatie

Sport &
Verenigingen

Meer informatie

Met sport Drenthe (nog) beter maken

al sinds 1968 is SportDrenthe een organisatie die zelfstandig de belangen van de sport in de ruimste zin van het woord in de provincie Drenthe behartigt. Samen met gemeenten, provincie, verenigingen, sportbonden en diverse andere organisaties willen we iedereen mee laten doen in een vitale samenleving. Sport en bewegen is hierbij essentieel; het heeft de kracht om burgers uit alle lagen van de bevolking letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij de inzet van sport en bewegen.

Dat doen we in 2019 onder andere door gemeenten en provincie te helpen bij een Sport Toekomst Verkenning. Lees hier verder

SportDrenthe in corona tijd

Corona is bedreiging voor onze gezondheid en zet ook ons sociale en werkzame leven onder ‘curatele’.
Dat betekent niet dat we corona alles hoeven laten te bepalen!
SportDrenthe zal deze vervelende periode ook gebruiken om creatief te kijken naar andere manieren waarop we zo goed mogelijk omgaan met de nieuwe hedendaagse werkelijkheid. Ook wat wij als SportDrenthe de komende tijd nog wel of niet kunnen doen. Wij zullen de Drenten helpen met suggesties hoe zij de komende weken op een gezonde manier sportief actief kunnen blijven. En dus ook niet oproepen tot groepsactiviteiten op sportief gebied! Zie onze speciale website www.coronactief.nl

De medewerkers van SportDrenthe werken zoveel mogelijk vanuit huis. Daarnaast zullen wij geen fysieke bijeenkomsten organiseren tot 6 april a.s. Wel zullen we samen met onze relaties naar creatieve oplossingen zoeken om zoveel mogelijk wel te kunnen uitvoeren, maar wellicht op een andere manier dan gebruikelijk.

Aanmelden nieuwsbrief SportDrenthe

Laatste nieuws

Jongeren aan de slag met maatschappelijke diensttijd in coronatijd

Sport & Beweegstimulering, Sport & Economie, Sport & Maatschappij, en Sport & Verenigingen - 2020-05-18 19:36:47

De maatschappelijke diensttijd past zich aan aan de anderhalve meter samenleving in coronatijd. Omdat jongeren juist nu eenzame ouderen, kwetsbare mensen of andere jongeren willen en kunnen helpen, zijn op verschillende plekken in Nederland projecten gestart onder de noemer #ookditismdt: maatschappelijke diensttijd in coronatijd.

lees meer

Drenthe Sport Regio

Sport & Beweegstimulering, Sport & Economie, Sport & Evenementen, Sport & Maatschappij, en Sport & Verenigingen - 2020-04-22 14:34:43

In 2020 geeft SportDrenthe in opdracht van de provincie Drenthe verdere invulling aan de toekomstverkenning onder de titel ‘Drenthe Sport Regio’. Het goede vasthouden en de kansen benutten. Het levert een bovenlokaal sport- en beweegprogramma Drenthe voor de periode 2021- 2025 op. Dit programma loopt synchroon met het meerjarenpreventie programma en de sociale agenda.

lees meer

We hoeven corona niet alles te laten bepalen

Sport & Beweegstimulering, Sport & Economie, Sport & Evenementen, Sport & Maatschappij, en Sport & Verenigingen - 2020-04-22 14:22:45

Corona is een bedreiging voor onze gezondheid en zet ook ons sociale en werkzame leven onder ‘curatele’. Dat betekent niet dat we corona alles hoeven laten bepalen!

lees meer

Evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

SportDrenthe jubileumjaar – een overzicht

Kijk hier